Програмата включва следните обучителни модули:

Модул 1 – Генериране на идея

Модул 2, Част 1 – Иновации

Модул 2 , Част 2 – Кръгова икономика

Модул 3 – Блокчейн

Модул 4 – Структуриране и оценка на жизнеспособността на бизнес идея

Модул 5 – Бизнес модел

Модул 6 – Екип и лидерство

Модул 7 – Дигитален маркетинг

Модул 8 – Брандиране

Модул 9 – Финансов мениджмънт и инструменти за финансиране

Модул 10 – Защита на интелектуална собственост и правни аспекти

Модул 11 – Конкуренция, пазари, електронна търговия

Модул 12 – Управление на риска

Акселераторската програма е разработена от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев в рамките на Проект DLTech UP, финансиран от Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“,

  • Акселераторската програма DL Tech UP е специално разработена в подкрепа на потенциални и начинаещи предприемачи, както и нови малки и средни предприятия, които желаят да представят своя иновативен продукт в трансграничния регион България – Гърция (Благоевград, Смолян, Хасково, Кърджали и региони на Централна Македония),