Център за професионално обучение и квалификация към Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

You are not logged in. (Login)

Добре дошли в
bi-gd.info

bi-gd.info e платформа за дистанционно обучение на Центъра за професионално обучение към Бизнес инкубатор - Гоце Делчев.

Достъпът е оторизиран.
За повече информация и записване в курсовете:

тел. 0884787373, 0884787372 и

e-mail: bi_gd@abv.bg

Course categories


Актуално!

(No news has been posted yet)