Picture of Бизнес инкубатор - Гоце Делчев Екип
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев отново обучава с ваучери по програма "Аз мога"
by Бизнес инкубатор - Гоце Делчев Екип - Wednesday, 8 September 2010, 04:20 PM
 
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев като одобрен доставчик на обучения отново очаква желаещите да се обучават по професионални обучения или ключови компетенции по програма “Аз мога” на ОПРЧР. До сега в центъра по програма “Аз мога” са завършили успешно 35 души и се обучават още 59. Програмите на курсовете са оптимизирани и модерни, преподавателския състав е високо квалифициран. Курсистите изтъкват, че са доволни от възможността да избират удобно за тях време за посещение, групите са малки, а условията комфортни. В допълнение всички получават безплатни учебни материали. За желаещите да се обучават Бизнес инкубатор – Гоце Делчев предлага избор между редовна форма и дистанционна форма, чрез он-лайн платформа за обучение www.bi-gd.info. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 септември 2010.