SEED - Социјално Претприемништво - MK
(SEEDMK1)

Развој На Екосистем За Социјално Претприемништво - SEED Oвој проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка BG - MK