Проект Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED
Курс за обучение по социално предприемачество - две езикови версии: Български и Македонски